Politica de cookie-uri si de confidentialitate GDPR

Politica de cookie-uri

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.Puteți, în orice moment, să modificați sau să vă retrageți acordul din Declarația privind modulele cookie de pe website-ul nostru.

DATE ŞI INFORMAŢII COLECTATE PRIN INTERMEDIUL COOKIES

Pentru buna funcționare a site-urilor, platformelor noastre, pentru a asigura protecția împotriva fraudelor, pentru statistici cu privire la vizitatori, pentru oferirea de experiențe personalizate de navigare putem colecta prin intermediul cookies informații despre durata vizitei, anunțuri, produse accesate sau căutate, locația dumneavoastră (de unde sunteți), paginile, aplicațiile web vizitate… Cu privire la acestea vă rugăm să consultați politica noastră de cookies în care aveți toate informațiile despre cum vă puteți dumneavoastră seta modul de navigare pe internet, utilizarea cookies etc.

Protecția datelor

Analiza comportamentului de cumpărături și a preferințelor (profilarea) se realizează numai pentru a adapta oferta noastra la preferințele utilizatorului și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate. Vă puteți opune realizării de profile si prelucrării în scop de marketing.

Politica DOAMNA TZ SRL privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice prin intermediul site-ului www.doamnat.ro, precum şi pentru alte canalele de vânzare la distanță.

Mulțumim pentru accesarea acestei secțiuni!

Aici detaliem Politica Doamna TZ SRL privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
Aceasta politica se aplică persoanelor fizice ce vizitează site-ul nostru deoarece sunt interesate, cărora le trimitem oferte, care se abonează la newsletter sau care achiziționează produse noastre prin intermediul canalelor Doamna TZ SRL de vânzare la distanță (internet, call-center (comenzi telefonice), comenzi pe bază de cupon din catalog expediat prin poștă sau curier, comenzi via e-mail etc).
Pentru persoanele care cumpără produsele din pucntul comercial Doamna TZ SRL, se vor colecta date cu caracter personal doar în contextul solicitării de către aceștia a cardurilor de fidelitate .

Din 25 mai 2018 a intrat în vigoare şi este aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”). Acesta se completează cu actele normative adoptate la nivel național.
Operatorul Doamna TZ SRL cu sediul în Sandulesti 226, J12/667/2011, CUI 28005210, e-mail contact@doamnat.ro, adresa de corespondență str. Napoca, nr.10 Cluj-Napoca Romania, a adoptat această politica privind protecția datelor cu caracter personal şi vă invită să lecturați cu atenție cele de mai jos si să ne contactați pentru orice detalii sau clarificări.
Putem opera periodic actualizări, motiv pentru care vă rugăm să revedeți periodic informațiile din această secțiune.

AHA BEAUTY SRL vă reamintește angajamentul său de a asigura securitatea, protecția, integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor și oricăror date cu caracter personal pe care Dvs. ni le-ați comunicat sau ni le veți comunica cum ar fi: nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, data nașterii, adresa etc.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt informații despre o persoană fizică cum ar fi nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, un număr de identificare client, date de localizare, fotografie, un identificator online, cont bancar, preferințe, date privind comportamentul, informații economice, culturale sau sociale etc.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTEAZĂ DOAMNA TZ SRL şi DE CE?

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate:

Prin accesarea de către clienți a website-ului și prin completarea formularului de rezervare; Urmare a rezervării făcute de clienții noștri prin intermediul unor site-uri terțe de rezervari; Prin utilizarea de către clienții noștri a adresei de e-mail și a numerelor de telefon afișate la http://www.martyrestaurants.com/contact în vederea solicitării de informații sau transmiterii unor comunicări; Comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu serviciile și ofertele noastre; Sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale, precum și transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către terți – parteneri ai martyrestaurants.com. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos: Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale; Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit; Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice; Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale martyrestaurants.com. sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese. În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați un e-mail la gdpr@martyrestaurants.com În toate cazurile, consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat. Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, martyrestaurants.com. nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor martyrestaurants.com, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, martyrestaurants.com. va proceda la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite – în principal prestatori de servicii ai martyrestaurants.com. și de asemenea cu terți parteneri, dar numai pe baza acordului prealabil și neechivoc exprimat de către clienții noștri. În toate cazurile, însă, vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii. De asemenea, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate. Păstrarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit. Actualizarea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la gdpr@martyrestaurants.com. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați. În același timp, vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal martyrestaurants.com a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și criteriilor prevăzute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile definite la punctul 3 de mai sus și martyrestaurants.com. nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către martyrestaurants.com a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal Sub rezerva anumitor condiții legale, dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
  • dreptul la informare – presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate;
  • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați ca datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
  • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
  • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți; dreptul de a va opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
  • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, autoritatea publică din România, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, pagină de web http://www.dataprotection.ro, care are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („ANSPDCP”), în cazul în care sesizați o încălcare a GDPR-ului.

Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa gdpr@prajitoriaolive.ro. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru și nu putem soluționa reclamațiile pe cale amiabilă, aveți dreptul de a înainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România. Actualizarea Politicii de Confidențialitate Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată în luna mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod. Ne dorim să rămânem permanent în contact cu dumneavoastră în legătură cu oricare dintre aspectele privitoare la protecția confidențialității.

Doamna TZ SRL prelucrează date pe care le obține de la dumneavoastră sau în cazul unor programe puteți fi recomandați de prietenii dumneavoastră.

2.1 DATE PERSONALE OBLIGATORII PENTRU PRELUCRAREA COMENZILOR EFECTUATE DE DUMNEAVOASTRĂ LA DISTANŢĂ ŞI PENTRU RAMBURSARE ÎN CAZ DE RETUR

Pentru a putea prelucra și livra comenzile de produse pe care le vindem pe canalele de vânzare la distantă noi vă solicităm: numele, prenumele, numărul de telefon de contact. Avem nevoie de aceste date pentru aspecte legate de livrare, ca să puteți fi contactat de către persoana care vă aduce produsele, precum și pentru a păstra legătura cu dumneavoastră cu privire la orice alte aspecte legate de comanda dumneavoastră.
Tot pentru livrare avem nevoie de adresa dumneavoastră poștală la care să facem livrarea.
Vă solicităm adresa de e-mail şi este obligatoriu să ne-o comunicați în cazul în care efectuați comenzi pe internet pentru ca noi să putem trimite către dumneavoastră confirmarea comenzii plasate online.
Prin plasarea comenzii Dvs. (Consumator) şi confirmarea de către Doamna TZ România SRL (Vânzător) se încheie un contract în baza căruia AHA BEAUTY SRL va livra produsele către dumneavoastră.

Dacă nu ne comunicați adresa de e-mail în cazul plasării comenzilor online nu vom putea confirma comanda prin e-mail, nu se va încheia contractul şi prin urmare nu vom putea să o onorăm. Confirmarea comenzii va fi trimisă prin e-mail în cazul comenzilor pe internet. E-mailul care sintetizează comanda plasata în acord cu termenii şi condițiile de vânzare la distanță reprezintă suportul durabil pe care este comunicat conținutul contractului de vânzare la distanță.
În cazul comenzilor telefonice, confirmarea comenzii este realizată în cadrul apelului, caz în care nu este obligatoriu să ne comunicați adresa de e-mail, fiind suficient doar numărul de telefon.

Pentru a putea să vă rambursăm retururile sau produse achitate care nu au mai fost pe stoc sau diferențe de preț noi vom prelucra datele Dvs. bancare (numărul IBAN al contului bancar în care facem returul).

Toate aceste date pe care este obligatoriu să ni le comunicați, noi le prelucrăm pentru a putea să ne îndeplinim obligațiile contractuale (livrare, procesare retur, rambursare, contactare dacă nu aţi fost găsit la adresa de livrare). În acest caz temeiul prelucrării este contractul.

De asemenea pentru a ne îndeplini obligații legale cum ar fi cele prevăzute de legislația fiscală, emitere de facturi, păstrarea facturilor, etc. putem prelucra datele dumneavoastră. Dacă nu ne comunicați aceste date obligatorii noi nu putem confirma comanda, livra produsele sau după caz procesa retururile şi rambursarea.

De asemenea putem să vă solicităm să comunicați titulatura cu care să ne putem adresa dumneavoastră cum ar fi: Doamna, Domnișoara sau Domnul sau mai simplu genul (feminin sau masculin). Aceste informații ne sunt necesare ca să ne putem adresa dumneavoastră într-un mod adecvat.

2.2. DATE OBLIGATORII PENTRU CREAREA DE CONT

Pentru conturile create pe pagina noastră de internet noi vom prelucra nume de utilizator şi parola. Aceste date ne permit să vă oferim servicii de creare de cont. În măsura în care vă este acordat un număr de client vom prelucra şi această informație. Dacă nu avem aceste date nu putem să vă oferim servicii de creare de cont.

2.2 DATE FACULTATIVE, PE CARE NI LE COMUNICAŢI DOAR DACĂ DORIŢI ŞI CARE NU INFLUENŢEAZĂ COMANDA DUMNEAVOASTRĂ DE PRODUSE SAU POSIBILITATEA DE CREARE A CONTULUI
Data naşterii: Dacă dumneavoastră doriți puteți să ne comunicați data nașterii, pentru ca Doamna TZ SRL să vă poate felicita şi pregăti surprize.
Nu este obligatoriu!
Pentru comenzile telefonice nu este obligatoriu să ne comunicați adresa de e-mail.
Puteți să ne-o comunicați dacă doriți să țineți legătura cu noi pe această cale sau dacă solicitați să vă fie trimise oferte personalizate prin e-mail.
Nu este obligatoriu!

2.3 DATE COMUNICATE CU OCAZIA PROMOŢIILOR ŞI CONCURSURILOR SAU PENTRU EVENIMENTE SAU ÎN COMUNITĂŢILE NOASTRE

Daca doriți puteți să împărtășiți cu noi sau prin intermediul paginii noastre de internet sau Facebook alte date sau informații cum ar fi să postați fotografii, creații artistice etc. pentru a participa la jocuri şi concursuri promoționale pe care noi le organizăm.
Ori de câte ori veți posta fotografii sau alte date vă rugăm să aveți în vedere politica noastră privind datele cu caracter personal şi termenii si condițiile de utilizare.
De asemenea în Regulamentele privind concursurile şi promoțiile noastre veți avea detalii cu privire la condițiile de participare şi datele pe care le puteți comunica.
Nu este obligatoriu să participați şi să împărtășiți sau postați aceste date, dumneavoastră decideți.

2.4 DATE ALE ALTOR PERSOANE

În eventualitatea în care doriți să recomandați persoane care să beneficieze de ofertele sau promoțiile noastre şi ne comunicați numele acestora trebuie să vă asigurați că aveți dreptul de a ne comunica aceste date şi că persoana în cauză a fost anunțată, informată şi este de acord, pentru ca noi să putem să prelucrăm acele date conform comunicărilor din materialele comerciale şi a acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.
În acest context aveți obligația de a vă asigura că persoana fizică respectivă cunoaște politica noastră privind datele cu caracter personal, identitatea noastră şi cum ne poate contacta.
Vă rugăm ca înainte de a ne comunica nouă orice dată cu caracter personal să anunțați persoana cu privire la aceasta şi să o îndrumați să lectureze aceste termeni şi condiții, în special cu privire la drepturile pe care le are.
Amintim că date cu caracter personal sunt nume, prenume, telefon, e-mail, adresă, inclusiv fotografii şi filme.
Insistăm să nu postați sau trimiteți fotografii cu alte persoane care nu au citit aceste informații şi care nu au comunicat în mod expres acordul lor. La unele oferte specifice de recomandare datele trebuie completate de persoana respectivă, care plasează şi comanda şi nu de către dumneavoastră.

2.5 DATE DESPRE PREFERINŢELE ŞI ACHIZIŢIILE DVS.

Înregistrăm preferințele dumneavoastră (istoric de preferințe şi comenzi) pentru a vă propune produse adaptate intereselor, preferințelor şi așteptărilor dumneavoastră. Aceste date se prelucrează în baza interesului nostru legitim.

Dumneavoastră vă puteți să vă opuneți oricând prelucrării în scop de marketing şi realizării acestor statistici în scop de marketing (profile).
Aveți mai jos detalii despre exercitarea drepturilor şi contact.

2.7 DATE PRIVIND CARDURILE DE FIDELITATE ELIBERATE ÎN MAGAZINE

Pentru clienții noștri care doresc să participe la programele noastre de fidelizare din magazine vom colecta anumite date. Pentru detalii privind participarea la programul de fidelizare este necesar să vizitați magazinele noastre. Programul de fidelizare prin carduri de fidelitate se desfășoară în magazinele Doamna TZ SRL.

2.8 DATE ÎNREGISTRATE PE ALTE PLATFORME

Dacă dumneavoastră alegeți ca prin intermediul paginii noastre de internet să vă înregistrați pe alte platforme sau pagini de internet vă invităm să lecturați atent politica lor privind protecția datelor cu caracter personal şi să nu introduceți date personale dacă nu aţi citit politica lor de prelucrare a datelor si condițiile publicate pe respectivele pagini sau dacă nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate conform acestora.

2.9 Date ale Membrilor de Club care solicita facilitate de plată Cu privire la Membrii Clubului care solicita facilitate de plata vom colecta date cu caracter personal suplimentare, inclusiv semnătura pentru a ne asigura realizarea interesului nostru legitim de recuperare a prețului produselor livrate și neachitate.

2.10  Prelucrăm și date privind conectarea, geolocalizarea și navigația (în cazul în care interacționați cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil).

2.11 Prelucrăm și date despre modul în care dumneavoastră mențineți raporturi juridice cu noi cum ar fi dacă sunteți client obișnuit, Membru de Club abonat la newsletter, colaborator cu noi ca Lider, Partener Digital, etc.

Reamintim: Atunci când vă rugăm să completați datele personale pentru a vă oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale acestui site, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă putea furniza serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcționalitatea respectivă. Vă rugăm rețineți că, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu puteți finaliza înregistrarea dvs. ca utilizator sau să nu puteți beneficia de aceste servicii sau funcționalități.

COMUNICĂRI COMERCIALE

3.1. COMUNICĂRI COMERCIALE CĂTRE CLIENTI DE LA AHA BEAUTY Dacă achiziționați produse de la Aha Beauty prin mijloace electronice (telefon, e-mail, internet etc) sau alte canalele de vânzare la distanță, ocazie cu care ne comunicați datele dumneavoastră (telefon, adresa si e-mail), noi vom putea prelucra datele dumneavoastră nu doar pentru a onora comenzile dumneavoastră, ci şi pentru a vă informa ocazional despre promoții şi oferte de produse Yves Rocher prin poștă, telefon, email, SMS.
Vă puteți opune oricând acestei prelucrări în scop de marketing bazată pe interesul nostru legitim. Aveți mai jos detaliile.

3.2. COMUNICĂRI COMERCIALE DE LA PARTENERI AHA BEAUTY

Dacă vă exprimați acordul în acest sens puteți beneficia de ofertele partenerilor noștri şi prin e-mail, poștă, telefon, SMS. Vă puteți răzgândi şi puteți retrage acordul oricând.

3.3. COMUNICĂRI COMERCIALE CĂTRE PERSOANE CARE NU AU ACHIZIŢIONAT ÎNCĂ PRODUSE AHA BEAUTY
Dacă nu aţi achiziționat încă produse de la Aha Beauty srl si nici nu v-ați înscris la newsletterele noastre noi vom putea trimite comunicări comerciale către dumneavoastră doar pe baza consimțământului dumneavoastră (la cerere).
Ofertele vor fi trimise ocazional prin e-mail, poștă, telefon, SMS în funcție de canalul dumneavoastră preferat prin care cumpărați produse. Dumneavoastră vă puteți răzgândi şi puteți retrage oricând orice acord pe care l-aţi dat pentru primirea de oferte şi comunicări comerciale ale noastre şi/sau ale partenerilor dacă aţi dat şi acest acord. Prelucrarea datelor anterioară retragerii acordului va rămâne valabilă.
Vă informăm că va exista un interval rezonabil de care noi avem nevoie pentru a îndeplini toate formalitățile pentru ca retragerea acordului să fie efectivă.
Dacă vă abonați la noutățile noastre, la fiecare comunicare vă informăm şi despre un mod facil de dezabonare.
Pentru a primi comunicări comerciale electronice (email, telefon) este necesar să aveți peste 16 ani.

CANALELE DE SOCIAL MEDIA

AHA BEAUTY SRL este prezent pe principalele platforme de social media :
Facebook https://www.facebook.com/ahanailsprofessionalbeauty /,
Instagram – https://www.instagram.com/aha-professional.ro /

In timp este posibila extinderea prezentei pe alte canale sau platforme.

Prin intermediul platformelor de social media AHA BEAUTY SRL poate interactiona cu diferite categorii de persoane fizice ce pot fi clienti, potentiali clienti, angajati, colaboratori, partneri in principal pentru activitati de marketing, prezentare si promovare produse (campanii de promovare pe Facebook, Instagram, Youtube) desfasurate in baza interesului legitim.

Atunci cand Dvs. interactionati cu noi prin intermediul platformelor de social media noi vom avea acces la datele Dvs. de pe aceste platforme conform regulilor fiecarei platforme pe care o utilizati (termeni si conditii, poltica privind protectia datelor cu caracter personal etc), precum si conform unor setari pe care Dvs. puteti sa le alegeti pe respectivele platforme.

Datele din profilul Dvs., contul Dvs., din comentariile si materialele postate de Dvs. sunt stocate in platformele respective (Facebook, Instagram, Youtube).
Pe pagina noastra de Facebook exista activ Facebook Pixel, ce colecteaza date despre clientii care ajung pe site-ul www.aha-professional.ro. Despre Facebook pixel: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.
Ne puteti contacta cu privire la orice informatii sau aspecte ce tin de conturile noastre pe platformele de social media.

CREAREA DE STATISTICI DESPRE DVS. (PROFILAREA)

Pentru analizarea şi îmbunătățirea serviciilor şi comunicărilor noastre către dumneavoastră şi pentru a vă putea oferi servicii personalizate şi oferte de interes noi realizăm statistici cu privire la preferințele dumneavoastră şi istoricul de cumpărături (produse cumpărate, vizionate, valoarea acestora, coșul mediu de cumpărături, categorii de produse cumpărate etc.).

Aveți în orice moment dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale în scop de marketing inclusiv profilare.

Daca vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale în scop de marketing inclusiv profilare, datele dumneavoastră personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop şi nu veți mai primi oferte promoționale sau facilități pentru care se realizează profilarea

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – REGULILE PENTRU MEMBRII CLUBULUI

Membrii Clubului sunt clienți cu statut preferențial care își exprimă opțiunea de a avea o relație strânsă cu AHA BEAUTY SRL, de a primi informații speciale despre produse, de a participa la prezentări de produse, sesiuni de make-up sau informare cu privire la frumusețe etc.
Relația strânsă cu AHA BEAUTY implică transmiterea de informații de către Aha beauty,Membrilor de Club cu privire la produse şi evenimente.
Având în vedere acest aspect dumneavoastră aveți posibilitatea de a rămâne Client obișnuit care plasează comenzi şi comunică doar datele obligatorii pentru procesarea comenzii sau puteți opta să aveți o relație mai strânsă devenind Membru de Club, caz în care veți completa datele suplimentare din formularul de înregistrare şi vă veți da acordul pentru a primi informații prin e-mail, sms, telefon şi poștă. Acordul dat pentru a deveni Membru de Club poate fi retras oricând. În cazul în care un Membru al Clubului își revocă acordul dat pentru a fi Membru de Club sau se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scop de marketing, trimitere de comunicări comerciale prin poștă, sms, telefon şi e-mail, acesta își pierde statutul de Membru al Clubului şi nu va mai avea o relație strânsă cu Yves Rocher, nu va mai putea primi comunicări comerciale. Va putea însă plasa comenzi ca orice Client obișnuit.

În calitate de Membru de Club aveți posibilitatea de a solicita facilitatea de a plăti produsele la un anumit interval de la livrare, dacă îndepliniți anumite condiții, care se pot verifica şi prin consultarea unor statistici despre comenzile dumneavoastră şi achitarea acestora. Decizia nu este automată şi nu se ia exclusiv pe baza acestor statistici (profile).
Profilarea se realizează doar pentru ca persoana care face verificări pentru a decide acordarea sau menținerea facilității de plată să aibă posibilitatea de a consulta/verifica între altele şi dacă este cazul volumul dumneavoastră de comenzi şi eventuale incidente sau întârzieri de plată.
Vă puteți opune realizării acestor profile prin scrisoare trimisă la datele noastre de contact indicate mai jos, caz în care noi am putea fi în situația de a nu mai putea acorda facilitatea de plată.

OBLIGAŢIILE CARE NE REVIN. DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Ne luăm angajamentul să respectăm cu strictețe obligațiile care ne revin, respectiv de a păstra integritatea, securitatea şi confidențialitatea datelor pe care ni le încredințați şi să le utilizăm exclusiv în scopurile declarate.
Vom comunica datele dumneavoastră doar societăților din grupul Aha Beauty srl care ne prestează servicii sau altor furnizori de încredere care respectă şi ei niveluri adecvate de protecție. În acest sens vom putea comunica date prestatorilor noștri de servicii pentru printări/transmiteri de oferte, livrări, expedieri oferte comerciale, arhivare, facturare, procesare comenzi, procesare facturi, procesare retururi, marketing, servicii juridice, contabile, de publicitate, de audit, de consultanță, servicii IT si tehnologice, call-center şi alte servicii pe care le putem contracta pentru buna desfășurare a activității noastre .
Prestatorii noștri de servicii și-au asumat față de noi obligația de păstrare a confidențialității și securității datelor.

Este posibil ca pentru a asigura eficiența serviciului sa alegem furnizorii ce pot fi situați în teritorii in afara Spațiului Economic European, care nu oferă un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel al Uniunii Europene, adică Statele Unite.
Pentru astfel de cazuri, vă informăm că în măsura în care vă vom transfera datele o vom face doar cu asigurarea unor garanții adecvate și păstrând întotdeauna nivelul adecvat de securitate și protecție a datelor Dvs. Astfel ne angajăm că vom transfera dacă va fi cazul date doar către furnizori certificați conform Privacy Shield, certificare pe care o puteți consulta la următorul link: https://www.privacyshield.gov/welcome sau cu alți furnizori doar după ce semnăm Clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana, al căror conținut poate fi consultat la următorul link:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/modelcontracts-transfer-personal-data-third-countries_en

ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm consultați periodic politica noastră privind datele personale pe www.doamnat.ro
Vom face actualizări periodice.